Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-01 Stoppdatum 2013-08-01
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 8718
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: