Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-30 Stoppdatum 2013-07-31
Mängd (ton): 16,39 Kostnad totalt: 23426
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: