Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-30 Stoppdatum 2013-07-30
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8577
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: