Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAD009, 2077 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-27 Stoppdatum 2013-09-27
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 976
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: