Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-28 Stoppdatum 2013-09-28
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9592
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: