Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-01 Stoppdatum 2013-10-01
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3241
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: