Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-16 Stoppdatum 2013-08-16
Mängd (ton): 10,92 Kostnad totalt: 17607
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: