Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-25 Stoppdatum 2013-04-25
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 5315
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: