Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-21 Stoppdatum 2013-03-21
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4359
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: