Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA021, 2027 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-13 Stoppdatum 2013-09-13
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 4589
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: