Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-15 Stoppdatum 2013-11-03
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 8474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: