Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-03 Stoppdatum 2013-11-03
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 4251
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: