Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI015, 1957 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-13 Stoppdatum 2013-09-13
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1442
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: