Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM028, 1654 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-05 Stoppdatum 2013-08-05
Mängd (ton): 2,36 Kostnad totalt: 3967
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: