Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-20 Stoppdatum 2013-08-20
Mängd (ton): 1,87 Kostnad totalt: 2793
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: