Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR010, 1804 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-16 Stoppdatum 2013-08-16
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3172
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: