Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-11 Stoppdatum 2013-08-11
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3472
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: