Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-15 Stoppdatum 2013-09-15
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 1953
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: