Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-17 Stoppdatum 2003-11-17
Mängd (ton): 3,83 Kostnad totalt: 3599
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: