Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-12 Stoppdatum 2004-12-12
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3983
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: