Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-20 Stoppdatum 1998-11-26
Mängd (ton): 8,80 Kostnad totalt: 6546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: