Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF002, 2119 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-28 Stoppdatum 2013-09-28
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 3808
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: