Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2002
Startdatum: 2003-01-18 Stoppdatum 2003-01-18
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3620
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: