Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-29 Stoppdatum 2013-07-29
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3575
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: