Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-13 Stoppdatum 2005-11-13
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 4696
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: