Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-08 Stoppdatum 2006-08-08
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 10808
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: