Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-10-15 Stoppdatum 1984-10-15
Mängd (ton): 66,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 44,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: