Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-26 Stoppdatum 2007-03-26
Mängd (ton): 13,20 Kostnad totalt: 15686
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: