Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-03 Stoppdatum 2008-03-03
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14315
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: