Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-18 Stoppdatum 2004-02-22
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 11231
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: