Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-08 Stoppdatum 2010-04-11
Mängd (ton): 12,13 Kostnad totalt: 17673
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: