Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-10 Stoppdatum 2006-02-13
Mängd (ton): 12,95 Kostnad totalt: 12328
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: