Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 363, 07VM363 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-02 Stoppdatum 2008-03-02
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 4771
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: