Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 363, 07VM363 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-26 Stoppdatum 2009-02-26
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 4953
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: