Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-25 Stoppdatum 2007-03-25
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt: 9412
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: