Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-01 Stoppdatum 2008-03-01
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2385
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: