Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-18 Stoppdatum 2004-02-22
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 6912
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: