Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 370, 07VM370 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-02 Stoppdatum 2008-03-02
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 9543
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: