Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Nässjön 389, 07VM389 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-17 Stoppdatum 2004-12-17
Mängd (ton): 15,80 Kostnad totalt: 15799
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: