Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Nässjön 389, 07VM389 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-29 Stoppdatum 2005-10-29
Mängd (ton): 15,63 Kostnad totalt: 16411
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: