Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån068vm , 2480gravån068vm Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-26 Stoppdatum 2001-10-26
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: