Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj049vm , 2480gärssj049vm Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-10-01 Stoppdatum 1997-10-01
Mängd (ton): 23,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: