Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj049vm , 2480gärssj049vm Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-30 Stoppdatum 1992-09-30
Mängd (ton): 21,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: