Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj049vm , 2480gärssj049vm Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-10-06 Stoppdatum 1996-10-06
Mängd (ton): 16,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: