Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-12 Stoppdatum 2004-12-12
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5976
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: