Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-12 Stoppdatum 2000-03-12
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 2396
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: