Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-11 Stoppdatum 2008-04-11
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8165
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: