Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-28 Stoppdatum 2010-03-28
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 8370
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: