Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-08 Stoppdatum 2006-08-08
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 7206
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: