Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb018vm , 2480brännb018vm Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-27 Stoppdatum 1996-09-27
Mängd (ton): 10,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: